Yi Jianlian Chrome X-Fractors 1

You are here:
Yi Jianlian Chrome X-Fractors 1
Yi Jianlian Chrome X-Fractors 1
Player Name: 
Yi Jianlian
Production Year: 
2007-08
Card Brand: 
Topps Chrome
Set: 
Chrome X-Fractors # 44/50